top of page

Tings Tale

Tings Tale

Call for abstracts deadline er den 1. december 2023.

Deadline for indsendelse af artikler er den 1. marts 2024. Se Call for abstracts her

Alle indlæg kan sendes til et medlem af redaktionen:

Karsten Merrald Sørensen: karsten.sorensen@fredericia.dk

Vibeke Kaiser-Hansen: vibeke.kaiser-hansen2@fredericia.dk

Mads Ravn: marav@vejle.dk

Rasmus Skovgaard Jakobsen: rasja@vejle.dk

Michael Nobel Hviid: mnh@museumkolding.dk

Merete Bøge Pedersen: mbop@horsens.dk

Lise Ræder Knudsen: lrk@konsv.dk

Johan Møhlenfeldt Jensen: jmj@museumvestfyn.dk

Clara Bratt Lauridsen: cbl@konsvejle.dk 

Retningslinjer for forfattere af artikler til Tings Tale

Alle forfattere opfordres til at gennemgå retningslinjerne inden artikler indsendes.

 

Bemærk

 • Maksimal længde: 5.000 ord, foruden billedtekster, slutnoter og referencer. Der må maksimalt medtages 10 billeder til en artikel.

 • Materialet må ikke have været offentliggjort andetsteds.

 • Det forventes at den indsendte artikel har den endelige form.

 • Artiklen skal sendes som en tekstfil i Word.

 • Artikler accepteres på dansk, svensk, norsk og engelsk.

 • Artiklen skal indeholde et resume (abstract) i det samme sprog som artiklen og på engelsk.

 • Figurtekster skal skrives på artiklens sprog. Fotografer skal angives.

  • Hver figur/illustration skal nævnes i teksten som: Figur 1, Figur 1.1, Figur 4-6 eller (fig. 1), (Fig. 1.1.), (fig. 4-6.) osv.

 • Noter skal anføres som slutnoter, ikke fodnoter.

 

Illustrationer

Illustrationerne skal sendes særskilt i TIFF, JPEG eller Excel. Disse filer er normalt for store til at blive sendt via internettet, og bør derfor placeres i en Dropbox mappe tildelt af redaktøren eller sendes ved hjælp af www.wetransfer.com efter aftale med redaktionen.

 • Det er forfatterens/forfatternes ansvar at opnå tilladelse til ethvert materiale underlagt copyright, der skal gengives. Tilladelser skal være modtaget før eller sammen med indsendelse.

 • Illustrationer skal leveres i CMYK (ikke RGB) eller gråtone farverum

  • Bemærk, at hvis der indsendes RGB scanninger, vil de blive konverteret til CMYK, hvilket kan resultere i farveændringer

  • Underet redaktøren før indsendelse hvis farvenøjagtighed er afgørende

  • Illustrationer skal have en 300 dpi opløsning, minimumsbredde 80 mm

  • Tabeller skal nummereres og have en titel. De skal omtales i teksten som: ”Tabel 1" osv

  • Tabeller i excel bør gemmes som separate filer i .xls eller .xlsx-formatet.

 

Manuskripter skal indeholde følgende

 • Titel – som kort beskriver artiklens indhold.

  • Overskrifter i teksten skal være med fed skrift.

 • Konklusion – skal være meningsfuld, men kort, skal opsummere de vigtigste resultater eller præstationer. Dette er ikke stedet at indføre nye oplysninger, som ikke allerede findes i teksten.

 • Anerkendelser - kan medtages, hvis det er relevant. De skal være korte og bør gå forud for afsnittet Referencer.

 • Resume/Abstract - bør være et kort resumé af artiklen og angiver formål, metode, vigtigste resultater og konklusioner (max 250 ord.). Resuméet skal være komplet i sig selv, uden henvisninger til tekst eller litteratur citeret i artiklen. Bemærk, at dette abstract ikke er det samme som det abstract der er indsendt som forslag til artiklen.

 • Biografi

 • Noter - bør være kortfattede og nummereres fortløbende med tal: 1, 2, 3.

 • Der skal være en forfatterbiografi på maks 50 ord indeholdende oplysninger om uddannelse, ansættelsessted, faglige interesser og evt. tidligere udgivelser.

 

Referencesystem

Harvards referencesystem anvendes (se nedenstående eksempler)

 

Henvisninger i teksten:

(Andersson Strand, 2008, pp. 1-2) (Barber, 1991, pp. 2-3) (Leroi-Gourhan, 1993) (Lund Hansen, 1987)

Bibliografi:

Artikel i antologi:

Andersson Strand, E., 2008. Tools, Textile Production and Society in Viking Age Birka. I: M. Gleba, C. Munkholt & M. Nosch, red. Dressing the Past. Oxford: Oxbow Books, s. 68-85.

Tidsskriftartikel:

Andersson,K., 1990. Berlocker och berlocktillvärkere. I: Fornvännen 85. s.l.:s.n. s. xx-xx

Monografi:

Barber, E. J. W., 1991. Prehistoric Textiles. Princeton: Princeton University Press.

Monografi:

Leroi-Gourhan, A., 1993. Gesture and speech. Cambridge: The MIT Press.

Monografi:

Lund Hansen, U., 1987. Römisher Import im Norden. København: Nordiske Fortidsminder Serie B, bind 10

 

Fagfællebedømmelser

Artiklerne fagfællebedømmes dels ved, at redaktionen udvælger en fagfællebedømmer. Desuden udpeger Nord Academic en anonym fagfællebedømmer. Sidstnævnte fremsender en skriftlig bedømmelse, som redaktøren vil videregive til forfatteren, der skal forholde sig til bedømmelsen og indarbejde rettelser i artiklen, så den kan blive offentliggjort. Hvis forfatteren ikke ønsker at ændre artiklen, kan den ikke optages i tidsskriftet. Godkendes artiklen optages den i tidsskriftet.

 

Layout

Nord Academic laver layout af tekst og illustrationer.

 

Korrekturlæsning

Når forlaget har lavet layoutet sendes en PDF-fil af artiklen til forfatteren til endelig korrekturlæsning. I denne fase kan der ikke foretages større ændringer af teksten.

 

Gratis eksemplarer

Forfatteren modtager et gratis eksemplar af tidsskriftet. Herudover kan flere købes af Nord Academic / Gads Forlag.

bottom of page