top of page

Forskerforum

Forskerforum

Forum for forskning

Forskning er et væsentligt element i museernes og arkivernes arbejde. Forskningen skal danne grundlaget for museernes og arkivernes øvrige aktiviteter. Det er vigtigt at de faglige medarbejdere har et forum, hvor ideer og projekter kan diskuteres med kollegaer. Med dette som udgangspunkt har en gruppe af museer og arkiver valgt at opbygge et fast forum for møder. Det skal være frivilligt for alle medarbejdere at deltage. Møderne vil finde sted i arbejdstiden og afholdes skiftevis på de forskellige institutioner.

Forskerforum er et uformelt sted, hvor vi kan mødes og diskutere kommende, nuværende og afsluttede forskningsprojekter.

 

Alle møder indeholder minimum to oplæg, som danner basis for en diskussion. Oplægsholderne kan både være medlemmer af Forskerforum eller være eksterne eksperter.

Oplæggene kan eksempelvis omhandle enten et egentligt forskningsprojekt eller et oplæg til lovgrundlaget bag forskningsudførelsen. Det kan være et oplæg om en ide til et forskningsprojekt, hvor der er et behov for sparring, eller det kan være et oplæg omkring et afsluttet forskningsprojekt. Alle muligheder er åbne.

Ved alle forskerforums møder er der desuden afsat tid til diskussion. Her kan deltagere rejse et spørgsmål eller en problemstilling. Forskerforum er et tværfagligt museums- og arkivmiljø, hvor flere faglige forskningskompetencer er til stede. 

8. marts 2019 - VejleMuseerne

kl. 9-13

Karsten M. Sørensen, Museerne i Fredericia: 

Præsentation af Tings Tale 1, 2019

Katrine Balsgaard Juul & Charlotta Lindblom, VejleMuseerne:

Oplæg om guldfund

Katrine Balsgaard Juul & Charlotta Lindblom, VejleMuseerne:

Rundvisning i udstillingen Guld eller kaos

Trine Grønne, VejleMuseerne:

Faglige overvejelser i forbindelse med satireudstilling

5. oktober 2018 - Museet på Koldinghus Slot

kl. 9-13

Michael Nobel Jacobsen, Koldinghus​:

Pest i Kolding i 1650erne

Karsten M. Sørensen, Museerne i Fredericia:

Om at skrive og udgive en fagfællebedømt bog ud fra et forskningsprojekt.

Steen Rosenvinge Lundbye, Koldinghus:

"Magtens smykker"

Mads Ravn, VejleMuseerne:

Et guldfund på Hjarnø

24. august 2018 - Museum Sønderjylland, Haderslev

kl. 9-13

Pernille Kruse, Museum Sønderjylland:

Angler, Variner og Jyder - udviklingen blandt stammesamfundene i det sydlige Jylland i de første århundreder efter Kristi fødsel.

Frauke Witte, Museum Sønderjylland:

Danevirke. Forsvarsanlæggets udvikling fra det 5. århundrede til 1200-tallet på baggrund af udgravningerne af porten gennem Danevirke. Præsentation af et fælles forskningsprojekt mellem Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Museum Sønderjylland.

Anders Hartvig, Museum Sønderjylland:

Præsentation af projektet MIRUDA. 

Vibeke Kaiser-Hansen, Museerne i Fredericia:

Præsentation af ph.d.-projektet "Blomstring og nedgangstid - danske "Kleinstadtjuden" ca. 1800-1900 belyst gennem udvalgte byer i kongeriget".

9. maj 2018 - Museet på Sønderskov

kl. 9-13

Mads Ravn, VejleMuseerne: 

Erritsø - et projekt tager form

Bo Ejstrud, Museet på Sønderskov:

Fæsted - fortsættelsen

Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov:

Heden - udviklingen af et fælles forskningsprojekt

24. november 2017 - VejleMuseerne

kl. 9-13

Lisbeth Aagaard Lykke og Jannie Uhre Ejstrud, VejleMuseerne: 

Fagfælledømt artikel: Diakonisse i Dansk Vestindien

Jannie Uhre Ejstrud og Trine Grøne, VejleMuseerne: 

Om samspil mellem udstillingerne ’Heks – ordets magt’ og ’Heks – billedets magt’ og fælles fagfællebedømt udstillingskatalog.

15. september 2017 - Middelfart Museum

kl. 9-13

Louise Felding, VejleMuseerne:

Ph.d.-projekt: Kønsroller relateret til mobilitet i bronzealderen, men fokus på kvinderne fra egekistegrave fra Danmark.

Kristian Buhl Thomsen, Middelfart Museum:

Sanering, byfornyelse og bevaring i Middelfart.

7. april 2017 - Kolding Stadsarkiv

kl. 9-13

Lene Wul og Kamma Marie Poulsen-Hansen, Kolding Stadsarkiv:

Historiens æstetik – et bud på en historiedidaktik i den åbne skole

Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle og Karsten M. Sørensen, Museerne i Fredericia:

Fælles hjemmeside for Forskerforum6. januar 2017 - Give-Egnens Museum

kl. 9-13

Mette Højmark Søvsø, Sydvestjyske Museer:

Samlinger og forskning

Karsten M. Sørensen, Museerne i Fredericia:

Meddelelser om adgang for museumsforskere til e-ressourcer mv.

 

Møder
bottom of page