top of page

Tings Tale

Tidsskriftet Tings Tale

Med et tværfagligt fokus på materialitet både i kultur-, kunst og naturhistorien behandler dette tidsskrift menneskets historie fra forhistorien til nutiden. Det er målet, at bringe nye perspektiver og indsigter ved at tage udgangspunkt i den udsagnskraft, der er i genstande og i samlinger.

 

Indholdet i Tings Tale

Vi opfordrer til indsendelse af både empirisk og teoretisk funderede artikler. Mulige tilgange kunne være: forskningsresultater inden for forhistorisk, middelalder og nyere tids arkæologi, nyere tids historie, naturvidenskabelige forskningsresultater, autenticitet, udstillingspotentialer, handlingskæder, ligesom artikler der omhandler teori og metode er velkomne. Tidsskriftet inkluderer et væld af faglige tilgange til studierne af, hvorledes materiel kultur er en del af sociale og kulturelle sammenhænge. Dette sker gennem et fokus på materialitet i alle afskygninger, såvel genstande som dokumenter, billeder, fotos, værker eller præparater til belysning af kunst-, natur- og kulturhistoriske aspekter samt synlige spor i nutidigt, historisk eller forhistorisk materiale eller hele kulturmiljøer. Tidsskriftets tværfaglighed omfatter fagligheder såsom historie, arkæologi, antropologi, etnologi, kunsthistorie, konservering mm.

 

Alle artikler til Tings Tale fagfællebedømmes, og skal derfor leve op til forskningskriterierne inden for de forskellige fagområder.

 

Vi glæder os til at høre fra potentielle bidragsydere. Call for abstracts kan ses her

 

Venlig hilsen

Redaktionen

Karsten Merrald Sørensen, Museum Fredericia

Vibeke Kaiser-Hansen, Museum Fredericia

Mads Ravn, VejleMuseerne

Rasmus Skovgaard Jakobsen, VejleMuseerne

Louise Felding, VejleMuseerne

Michael Nobel Hviid, Museum Kolding

Merete Bøge Pedersen, Horsens Museum

Johan Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn

Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle

Clara Bratt Lauridsen, Konserveringscenter Vejle

bottom of page