Museumsforum Syddanmark

Museumsforum Syddanmark

Museumsforum Syddanmark er en sammenslutning af statsanerkendte og statslige museer og de hertil knyttede konserveringscentre i Region Syddanmark.
Museumsforum Syddanmark ser det som sit formål at indgå som det naturlige bindeled mellem Region Syddanmark og regionens museer. Museumsforum Syddanmark vil inden for museernes ansvars- og arbejdsområder stille viden og erfaring til rådighed for regionen og dens borgere, samt rådgive om forhold vedrørende oplevelsesøkonomi i bred forstand.

Bestyrelse

Formand Mette Thybo, Naturama

Næstformand Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle

Sara Staunsager, Trapholt

Karsten Merrald Sørensen, Museerne i Fredericia

Mette Søvsø, Sydvestjyske Museer

Johan Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn

Magasin.jpg

Temamøde

Værdifuld kulturarv fremfor besværligt skrammel?

Museumssamlingernes betydning og potentiale

Tid og sted: 26. september 2019 kl. 9:30-14:15 på Det gamle Rådhus, von Støckens Plads, 6760 Ribe.
Arrangør: Museumsforum Syddanmark, vært: Sydvestjyske Museer.


Museernes store genstandssamlinger har i de senere år flere gange været genstand for opmærksomhed fra medierne, ofte med en negativ vinkling. Samlingerne har dog altid udgjort, og udgør stadig et grundlæggende omdrejningspunkt i museumsarbejdet, så hvordan bliver museerne bedre til at formidle samlingerne som den kulturhistoriske ressource, de er? Dagens tema sætter fokus på museernes tilgang til samlingernes værdi, og på hvordan denne kan videreformidles til offentligheden. Dagens oplægsholdere kommer fra dels museums- og universitetsverdenen og har det til fælles, at de arbejder med emnet på teoretisk eller praktisk plan.


Program
9:30: ankomst og kaffe
10:00: Velkomst og oplæg til dagen ved Mette Søvsø, Sydvestjyske Museer/Museumsforum
Syddanmark.
10:10: David Spurlin-Roe, cand. mag. i etnologi, tidl. Samlingsinspektør ved Danmarks Tekniske Museum: Værd at samle på? En undersøgelse af statslige og statsanerkendte museers brug af udskillelse og kassation.
Spørgsmål/diskussion
11:00: Kasper Haunstrup Madsen, ph.d. stipendiat, Institut for Historie, Syddansk universitet: Formidling af autentiske genstande i et historisk og nutidigt perspektiv.
Spørgsmål/diskussion
11:45: Lærke Maria Funder Andersen, Ph.d. og ekstern lektor Center for Museologi AU: Betydningsvurdering af genstande. Praksis og potentialer på museerne og betydningsvurdering som bevaringsredskab
Spørgsmål/diskussion
12:45: Frokost
13:30: Henrik Harnow, Ph.d., Direktør, museum Sønderjylland: Din kulturarv – Dit museum – Museum Sønderjyllands nye magasin og bevaringscenter med integreret formidling
Spørgsmål/diskussion
14:15: Afrunding og kaffe


Med venlig hilsen
Museumsforum Syddanmarks bestyrelse
Mette Thybo, Lise Ræder Knudsen, Bo Ejstrud, Johan Møhlenfeldt Jensen, Karsten Merrald Sørensen, Sara Staunsager og Mette Søvsø


Tilmelding senest mandag den 23. september til Mette Højmark Søvsø: mhs@sydvestjyskemuseer.dk
Bemærk: Der er to-timers parkering mange steder i Ribes bykerne, men der kan eksempelvis parkeres i længere tid bagved Ribe station eller ved Ribe Byferie, begge i kort gåafstand fra det Gamle Rådhus.