top of page

Museumsforum Syddanmark

Museumsforum Syddanmark

Museumsforum Syddanmark er en sammenslutning af statsanerkendte og statslige museer og de hertil knyttede konserveringscentre i Region Syddanmark.
Museumsforum Syddanmark ser det som sit formål at indgå som det naturlige bindeled mellem Region Syddanmark og regionens museer. Museumsforum Syddanmark vil inden for museernes ansvars- og arbejdsområder stille viden og erfaring til rådighed for regionen og dens borgere, samt rådgive om forhold vedrørende oplevelsesøkonomi i bred forstand.

Bestyrelse

Formand Karsten Merrald Sørensen, Museum Fredericia

Næstformand Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle

Sara Staunsager, Trapholt

Charlotte Bie Thøstesen, Museum Vest

Morten Søvsø, Museum Vest

Johan Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn

Magasin.jpg

Årsmøde
 

Reservér datoen 23. marts 2023 til et aktuelt og relevant årsmøde på Kunstmuseum Brandts.
Det bliver om museernes kommercielle muligheder ved brug af BIG-data. Vi arbejder bl.a. på at få oplæg fra Dansk Boldspil Union, ODM om museumskortet og dets muligheder, VisitDenmark og Statens Museum for Kunst om deres brug af BIG-data.

Desuden forventer vi, at den nye kulturminister vil komme med et indlæg.

Og endelig en kort generalforsamling for Museumsforum Syddanmark, hvor du kan overveje om du har lyst til at stille op til bestyrelsen, eller har forslag til emner vores forening kan tage op.

bottom of page