Museumsforum Syddanmark

Museumsforum Syddanmark

Museumsforum Syddanmark er en sammenslutning af statsanerkendte og statslige museer og de hertil knyttede konserveringscentre i Region Syddanmark.
Museumsforum Syddanmark ser det som sit formål at indgå som det naturlige bindeled mellem Region Syddanmark og regionens museer. Museumsforum Syddanmark vil inden for museernes ansvars- og arbejdsområder stille viden og erfaring til rådighed for regionen og dens borgere, samt rådgive om forhold vedrørende oplevelsesøkonomi i bred forstand.

Bestyrelse

Formand Mette Thybo, Naturama

Næstformand Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle

Sara Staunsager, Trapholt

Karsten Merrald Sørensen, Museerne i Fredericia

Mette Søvsø, Sydvestjyske Museer

Johan Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn

Magasin.jpg

Årsmøde

Politiske visioner for kulturen og museumsområdet i en Corona-tid

Tid og sted: 9. marts 2021 kl. 10-13 på Zoom
Arrangør: Museumsforum Syddanmark

Program

Kl. 10:00 Velkomst ved formand Mette Thybo

Kl. 10:05 Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark og Danske Regioner 

Visioner for kulturen og museumsområdet fremadrettet med regionalt 

perspektiv.

Kl. 10:35 Leon Sebbelin, formand for Kommunernes Landsforenings Kultur-, Erhverv- og planudvalg 

Visioner for kulturen og museumsområdet fremadrettet med kommunalt perspektiv.

Kl. 11.00 Joy Mogensen*, Kulturminister 

Visioner for kulturen og museumsområdet på det nationale plan

Kl. 11.30 Pause

 

Kl. 11.45 Flemming Just, Formand for Organisationen Danske Museer 

Kl. 12.05 Ole Winther, Enhedschef for Museer og Folkeoplysning i Slots- og Kulturstyrelsen 

 

Kl. 12.25 Johannes Nørregaard Frandsen, Professor emeritus på Syddansk Universitet 

SDU og museerne. Udvikling af et (u)forpligtende forskningsnetværk 

Kl. 12.45 Beretning v/formand Mette Thybo 

Ændring af vedtægter v/ Karsten Merrald Sørensen

 

Kl. 13.00 Mulighed for online rundvisning på Naturama 

 

Tilmelding senest fredag den 5. marts 2021 på mail: leneh@naturama.dk

 

Vi glæder os til at se jer!

 

*Bekræftes endeligt en måned før årsmødet.